Wpływy gotówkowe

1822

Wpływy gotówkowe

Wpływy gotówkowe uzyskane ze sprzedaży gotówkowej lub ze ściągnięcia należności. Stanowią one kategorię przepływów pieniężnych, którą uważać można za „wpływy gotówkowe brutto z działalności operacyjnej”, tj. środki pieniężne wygenerowane ze sprzedaży przed odjęciem kosztów gotówkowych oraz zapłatą zobowiązań wobec dostawców. Wszelkie takie wpływy rejestrowane są w rejestrze wpływów gotówkowych.

Wpływy gotówkowe