Mosiężny szyld

997

Mosiężny szyld (żargon)

Każda firma wydmuszka wykorzystywana jako słup do prowadzenia niejasnych interesów. Nazwa pochodzi od tabliczki z nazwą firmy przytwierdzonej na biurowcu. Mosiądz ma stwarzać wrażenie legalności. Biuro, którego siedziba często jest zlokalizowana w kraju z liberalnymi przepisami rejestracyjnymi, zapewnia fizyczne istnienie oraz adres do korespondencji, ale nic poza tym. Mosiężne szyldy zazwyczaj kojarzone są z międzynarodowym transportem morskim, gdzie jednostki pływają pod tzw. tanimi banderami krajów, w których rejestracja odbywa się w oparciu o liberalne przepisy.

Mosiężny szyld