Kolorowanie (forma czerpania korzyści z  informacji poufnych)

1259

Kolorowanie (forma czerpania korzyści z  informacji poufnych) (slang)

Wykorzystywanie przez zarządzających aktywami schematów działania klientów dla uzyskania dodatkowego zysku, poprzez handel „na boku”. Na przykład makler może wiedzieć, że wielki fundusz zwykle kupuje partiami (aby nie wywołać ruchu cen). Po realizacji pierwszego zlecenia makler może kupić akcje, wiedząc, że fundusz wróci z kolejnym zleceniem na dany walor, i tym samym podbije nieco cenę. Ta metoda stosowana jest tylko w subtelny sposób. Jeśli wykorzystuje się ją nadmiernie i otwarcie, makler mo- że narazić się na zarzut ustawiania się, co jest nielegalne. Jako że firmy z Wall Street są mocno zaangażowane w wielkowolumenowe transakcje, ich dostęp do lepszych informacji o klientach może być łagodną i nieszkodliwą formą wykorzystywania informacji niejawnych.