Kompendium

1519

Kompendium

Sam ten termin nie ma nic wspólnego z rachunkowo- ścią czy finansami (choć ma pewien związek etymologiczny z ideą „zysku”), ale chyba jest właściwym określeniem tego, co czytelnik trzyma w rękach. Kompendium jest zbiorem usystematyzowanych informacji z określonej dziedziny wiedzy. Różni się od słownika (łac. „dictionarium”), będącego wykazem wyrazów z objaśnieniami, i glosariusza (łac. „glossarium”) objaśniającego trudniejsze specjalistyczne terminy. Źródłosłów: z łacińskiego „com” = ‘razem’ i „pendere” = ‘ważyć’; co następnie przekształciło się we włoskie słowo oznaczające ‘zysk’ lub ‘oszczędności’ – może dzięki zastosowaniu jako źró- dło odniesienia?

Kompendium