Kompensowanie

1493

Kompensowanie

Wykazywanie należności i zobowiązań dotyczących tego samego podmiotu w wartości netto. Jeżeli przedsiębiorstwo posiada jednocześnie zobowiązanie w wysokości 100 000 PLN i należność w wysokości 50 000 PLN wobec tego samego podmiotu, można przyjąć, że wartość netto jego zobowiązania wynosi 50 000 PLN. Kompensowanie stosowane jest często jako wygodny sposób uniknięcia potrzeby dwukrotnego transferu środków pieniężnych. Należy ono również do prawnie sankcjonowanych praw wierzyciela. Niemniej jednak, w rachunkowości wszelkie pozycje wykazywane są zazwyczaj odrębnie, w celu zadośćuczynienia wymogowi jawności.