Usługi atestacyjne

1407

Usługi atestacyjne

Ogólne określenie każdej działalności uwierzytelniającej, typowo odnoszące się do usług badania sprawozdań finansowych. Termin „usługi atestacyjne” jest często używany przez profesjonalne firmy usługowe dla zasugerowania, że ich oferta jest szersza, niż standardowy audyt. (Angielskiego terminu „assurance” nie należy mylić z „insurance”. Źródłosłów: z łacińskiego „ad” = ‘do’ + „securus” = ‘bezpieczny’; obecne znaczenie ze starofrancuskiego czasownika określają- cego zaufanie do własnych umiejętności; także synonim ubezpieczenia).