Lansowanie akcji

1085

Lansowanie akcji (żargon)

Wydawanie korzystnej rekomendacji dla papierów wartościowych w celu podniesienia ich ceny rynkowej. Prawo co prawda zabrania szerzenia fałszywych informacji, ale nie zabrania propagować optymistycznych poglądów. Raporty analityków skupiają uwagę inwestorów, ponieważ analitycy mają opinię wiarygodnych i obiektywnych rynkowych ekspertów. Zawsze istnieje jednak potencjalny konflikt interesów, jeżeli ocena inwestycji przeprowadzana jest równolegle z bankowością inwestycyjną – szczególnie w przypadku gwarantowania subskrypcji akcji. Jeżeli ocena analityka jest korzystna, akcje łatwiej się sprzedają i rośnie wynagrodzenie dla banku inwestycyjnego. Z tego względu istnieje pokusa wstawienia oceny „upiększonej” w miejsce oceny uczciwej i bezstronnej. Szczególnie trudno jest przekazać rynkowi opinię rekomendującą sprzedaż akcji. Hipoteza rynku efektywnego wskazuje jednak, że rynek giełdowy jest na tyle rozsądny, by spostrzec, że wystawianie rekomendacji nie powinno być równoznaczne ze sprzedawaniem.

Lansowanie akcji