Kwota bazowa

1000

Kwota podana w umowie instrumentów pochodnych. Na przykład umowa swapowa może przynosić odsetki od kwoty bazowej 10 milionów dolarów lub kontrakt terminowy typu futures mógłby opiewać na kwotę bazową 100 000 baryłek ropy. Kwota bazowa jest przeciwieństwem wartości godziwej instrumentu pochodnego, będącej funkcją ceny rynkowej danego instrumentu lub wartości pieniężnej netto prognozowanych przepływów gotówkowych z tegoż instrumentu. Zwykle wartość godziwa jest znacznie niższa niż kwota bazowa.