Umowa o przerób

1539

Umowa o przerób

Kontrakt typu „cokolwiek by się działo” na przerób lub transport surowca oraz zapłatę odpowiedniej stawki. Może być stosowany przy finansowaniu projektów w celu wyeliminowania ryzyka rynkowego związanego z  wykorzystaniem zdolności przetwórczych/przesyłowych. Umowa taka jest równoważna z umową typu „odbierz lub płać”, która jest odwrotną, „lustrzaną” wersją umowy typu „dostarcz lub płać”. W umowie o przerób/przesył z  gwarantowanym minimum usługi i  płatności jedna strona zobowiązuje się zarówno wobec strony dostarczającej, jak i odbierającej. Rozwiązanie takie jest często stosowane w odniesieniu do gazociągów i ropociągów, kiedy operator rurociągu nie jest właścicielem produktu w czasie tranzytu. Różni się to od kontraktu na dostawę „wsadu” oraz oddzielnej umowy typu „odbierz lub płać” z kupującym, który odbiera produkt. Tego typu umowa ma na celu zapewnienie pośrednikowi, który jest prawnie właścicielem produktu, ustalonej marży za kupno i sprzedaż „własnego” produktu.