Liczba początkowych roszczeń o zasiłek dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych niespodziewanie spadła w zeszłym tygodniu

2132

Po raz pierwszy 211 tys. obywateli USA złożyło wniosek o zasiłek dla bezrobotnych w zeszłym tygodniu. Według Amerykańskiego Departamentu Pracy ich liczba spadła o tysiąc, po zerowej zmianie tydzień wcześniej. Dla ekonomistów spadek indeksu był zaskoczeniem, ponieważ przewidywali wzrost początkowych wniosków do 215 tys. Średnia liczba wniosków wstępnych z poprzednich 4 tygodni zmniejszyła się o 4 tys. 750 do 220 tys. 250 wniosków. W kwietniu utworzono 263 tys. nowych miejsc pracy w USA. Stopa bezrobocia spadła do 3,6%, zbliżając się do najniższego poziomu od 50 lat. W tygodniu kończącym się 11 maja, ponownie o zasiłek dla bezrobotnych złożyli wnioski 1 mln 680 tys. Amerykanów. Ich liczba w tym okresie wzrosła o 12 tys.

Koszt ropy WTI spadł poniżej 60 USD za baryłkę po raz pierwszy od marca

Cena ropy w dalszym ciągu spadają po niespodziewanym wzroście zapasów USA. Dane z amerykańskiego Departamentu Energii wskazują na ich wzrost, który notuje się już dwa tygodnie. W ciągu ostatniego tygodnia do 17 maja wskaźnik zapasów wzrósł o 4,74 mln baryłek, osiągając najwyższy poziom od lipca 2017 roku – 476,8 mln baryłek. Szacunki ekonomistów wskazywały na wzrost o 0,6 mln baryłek. W czwartek o godzinie 16:40 w Moskwie cena ropy WTI po raz pierwszy od marca spadła poniżej 60 USD, osiągając 58,87 USD za baryłkę. Po raz pierwszy od 5 kwietnia koszt ropy Brent wynosił poniżej 69 USD, osiągając 68,44 USD za baryłkę. Jej spadek za dzień wyniósł 3,47%.

Zamówienia na dobra trwałego użytku w USA spadły w kwietniu

Kwietniowy raport amerykańskiego Departamentu Handlu na temat poziomu nowych zamówień na dobra trwałego użytku w kraju wskazywał na spadek tego wskaźnika o 2,1% w porównaniu z marcem, kiedy odnotowano wzrost o 1,7%. Prognozy ekonomistów wskazywały na zmniejszenie zamówień na tę kategorię towarów o 2%. Negatywnym czynnikiem wpływającym na dynamikę wskaźnika był gwałtowny spadek zamówień na sprzęt transportowy. Odpowiedni wskaźnik spadł o 5,9% po wzroście o 5,9%. W przypadku samolotów i części zamiennych zamówień wydano o 25,1% mniej niż w poprzednim miesiącu, kiedy odnotowano wzrost o 7,8%. Wskaźnik, który nie uwzględnia sprzętu transportowego, zachował wartość z marca, kiedy odnotowano spadek o 0,5%. W kategorii metali pierwotnych i sprzętu łączności odnotowano spadek zamówień, natomiast w kategorii urządzeń elektrycznych, przyrządów i komponentów zaobserwowano zauważalny wzrost.

Roczna inflacja w Japonii przyspieszyła w kwietniu do 0,9%

Wskaźnik inflacji, który w Japonii określa dynamikę cen konsumpcyjnych z wyłączeniem świeżych produktów w ujęciu rocznym i jest głównym wskaźnikiem dla japońskiego banku centralnego, przyspieszył do 0,9% w stosunku do marcowej wartości 0,8%. Dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komunikacji Japonii za kwiecień wskazywały na najwyższą stopę inflacji od listopada 2018 roku. Wskaźnik potwierdził szacunki ekspertów. Inflacja, która nie uwzględnia kosztów żywności i nośników energii, wyniosła 0,6%, podczas gdy w marcu była na poziomie 0,4%. Ministerstwo stwierdziło również, że ogólny wskaźnik cen konsumpcyjnych w ujęciu rocznym przyspieszył wzrost z 0,5% do 0,9% – najwyższego poziomu od października ubiegłego roku. Eksperci tłumaczą kwietniowe przyspieszenie obchodami zmiany cesarza Japonii, co było przyczyną wzrostu cen biletów lotniczych i pokoi hotelowych.

Gospodarka Meksyku spowolniła wzrost do 1,2% w pierwszym kwartale

Według oficjalnych danych gospodarka Meksyku w pierwszym kwartale spowolniła wzrost do 1,25% w ujęciu rocznym, w porównaniu ze wzrostem o 1,7% w czwartym kwartale 2018 roku. W stosunku do ostatniego kwartału ubiegłego roku meksykański PKB spadł o 0,17% po słabym wzroście o 0,03% kwartał wcześniej. W tym samym czasie w rolnictwie nastąpił wzrost o 5,8% w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku. Obszar ten wykazał przyspieszenie w porównaniu ze wzrostem o 2,9% w czwartym kwartale. Wzrost odnotowano również w sektorze usług, gdzie odpowiedni wskaźnik wzrósł o 1,9% po wzroście o 2,7% kwartał wcześniej. Spadek w ostatnim kwartale wykazały takie obszary, jak przemysł wydobywczy, gdzie odnotowano spadek na poziomie 7,6% po spadku o 7,3% kwartał wcześniej. Wskaźnik użyteczności publicznej spadł o 0,7% po wzroście o 1,4% w poprzednim kwartale.

Bosch, zapłaci 90 milionów euro grzywny, jako uczestnik skandalu z silnikami diesla

Prokuratura w Stuttgarcie zobowiązała Bosch, dostawcę komponentów do samochodów, do zapłaty grzywny w wysokości 90 mln euro. Niemiecka firma została oskarżona o użycie „częściowo nieautoryzowanych strategii” w oprogramowaniu do czujników dawkowania. Należy zauważyć, że w okresie od 2008 roku część producentów samochodów otrzymała około 17 mln takich czujników od firmy Bosch. Samochody z tymi czujnikami na rynku, podczas sprawdzania silników wykazały znacznie wyższy poziom emisji tlenku azotu do atmosfery niż stwierdzono. Przedstawiciele Bosch poinformowali, że nie zakwestionują tej decyzji i w ciągu sześciu tygodni zapłacą określoną kwotę krajowi związkowemu Badenii-Wirtembergii.

Napięcia w handlu między Stanami Zjednoczonymi a Chinami negatywnie wpływają na przedsiębiorstwa amerykańskie w ChRL

Amerykańskie izby handlowe w Chinach i Szanghaju przeprowadziły ankietę wśród amerykańskich firm zajmujących się produkcją, handlem i dystrybucją w ChRL. Jej wyniki pokazały, że większość respondentów odczuwała negatywny wpływ zwiększonych napięć w stosunkach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Trzy czwarte ankietowanych zauważyło, że wzrost ceł importowych w USA z 10% do 25% na chińskie towary o wartości 200 mld dolarów zmniejszył popyt na ich produkty w Chinach, a także zwiększył koszt produkcji i ceny. Sytuacja ta zmusza firmy amerykańskie do stosowania strategii „w Chinach, dla Chin”, co oznacza lokalizację produkcji w Chinach i identyfikację dostawców, którzy skupiają się głównie na rynku chińskim.