Eliminacja aktywów finansowych z bilansu, zaprzestanie ujmowania aktywów finansowych

1665

Eliminacja aktywów finansowych z bilansu, zaprzestanie ujmowania aktywów finansowych

Usunięcie figurującego w bilansie składnika aktywów finansowych. Ponieważ aktywa finansowe podlegają określonym warunkom umownym, sposoby ich wykorzystania i cele przeznaczenia są szersze niż w przypadku aktywów rzeczowych (które mogą jedynie się zużyć, zostać sprzedane, lub odpisane). Przykładowo, będąca składnikiem aktywów finansowych opcja może wygasnąć. Zdarza się również, że zastawiony składnik majątku zostaje przekazany wierzycielowi w ramach zaspokojenia jego roszczenia. Aktywa finansowe mogą również utracić wartość na skutek zmiany wartości godziwej. Transakcje, takie jak sekurytyzacja, umowa wypożyczenia papierów wartościowych lub uregulowanie zadłużenia (poprzez zrównoważenie), bywają bardzo złożone. Wszelkie tego rodzaju przypadki powinny być więc uważnie rozważane w świetle standardów rachunkowości, szczególnie pod kątem nadrzędności treści ekonomicznej nad formą prawną.