Poręczyć – Udzielić gwarancji

1422

Poręczyć – Udzielić gwarancji

Inaczej obiecać spłacenie cudzego długu, jeżeli sam dłużnik nie wywiąże się z jego spłaty. Zazwyczaj wiąże się to z zastosowaniem formalnych mechanizmów wezwania do zapłaty. Motywem udzielenia poręczenia może być obustronna korzyść (patrz spółka holdingowa), dochód z opłat, altruizm (patrz fundusz gwarancji kredytowych) lub prawo własności (patrz poręczenie osobiste). Poręczycielom (osobom udzielającym gwarancji) przysługują pewne prawa – jak na przykład prawo do informacji o umowach zawieranych przez dłużnika, oczekiwanie od dłużnika odpowiedzialnego zachowania, oraz prawo do zatwierdzania wszelkich istotnych zmian gwarantowanego zobowiązania. Prawa te różnią się w zależności od systemu prawnego; banki muszą zatem zlecać przygotowywanie gwarancji doświadczonym prawnikom, aby zapewnić przestrzeganie ich warunków i zabezpieczyć swoje prawa wierzycielskie.

Poręczyć