Model Du Ponta

3442

Model i równanie Du Ponta to obliczenie finansowe wyszczególniające różne źródła rentowności kapitału własnego przedsiębiorstwa (ROE). Nazwa pochodzi od amerykańskiej firmy Du Pont, która jako pierwsza opracowała omawiane równanie w latach 20. XX wieku w celu zarządzania swoją zdywersyfikowaną działalnością:

Równanie Du Ponta - wzór

Rozszerzoną wersję równania można zastosować do identyfikacji różnych składników marży sprzedaży:

Równanie Du Ponta

Równanie Du Ponta, będące przykładem analizy zintegrowanej, jest przydatne przy identyfikowaniu źródeł i trendów generowania zysku przez przedsiębiorstwo. Pokazuje również sposoby wynagradzania akcjonariuszy przy użyciu różnych, często wzajemnie ograniczających się taktyk.