Pożyczki papierów wartościowych

992

Przekazywanie papierów wartościowych innym podmiotom do użytku na czas określony (trwałe przekazanie oznaczałoby transakcję kupna-sprzedaży). Udzielanie po- życzek papierów wartościowych może być stosowane w celu zmniejszenia kosztów w razie niepowodzenia w regulacji zobowiązań poprzez udzielenie pożyczki, a  następnie ustanowienie opóźnionego zabezpieczenia. Po ustanowieniu opóźnionego zabezpieczenia służy ono do spłaty pożyczki. Pożyczki papierów wartościowych udzielane są także w celu umożliwienia krótkiej sprzedaży papierów wartościowych (tj. sprzedaży papierów z nadzieją na późniejsze ich odkupienie po spadku ceny). Pożyczone papiery wartościowe muszą zostać zwrócone w  momencie odkupienia na rynku w  celu zamknięcia pozycji krótkiej. W międzyczasie kredytobiorca ponosi umowną odpowiedzialność za zwrócenie udziałów lub przekazanie płatności gotówkowej w celu zastąpienia ich po obowiązującej cenie rynkowej. To zobowiązanie jest zazwyczaj zabezpieczone płynnymi papierami wartościowymi. Pożyczający papiery wartościowe są zazwyczaj zarządcami aktywów lub powiernikami papierów wartościowych. W innym kontekście pożyczki papierów wartościowych mogą się także odnosić do kredytów bankowych przeznaczonych na zakup akcji w oparciu o pokrycie marginesu zastawionymi papierami.