Niekwalifikowane plany odroczonego wynagrodzenia kierownictwa (USA)

1438

Niekwalifikowane plany odroczonego wynagrodzenia kierownictwa (USA)

Uzupełniające plany emerytalne dla menedżerów wyższego szczebla, pomyślane jako forma odroczonego wynagrodzenia. Zgodnie z prawem USA, plany te nie podlegają amerykańskim przepisom dotyczącym świadczeń emerytalnych ani nie są ubezpieczone przez Pension Benefits Guarantee Corp. – stąd też termin „niekwalifikowane”. Plany te stanowią część „podwójnego systemu”, w którym menedżerowie wyższego szczebla otrzymują inne świadczenia emerytalne, niż szeregowi pracownicy. Po zniesieniu przez amerykański Kongres wszelkich ulg podatkowych od dochodów przekraczają- cych 1 milion USD rocznie, większość spółek zaczęła przekierowywać wynagrodzenia kierownictwa do świadczeń emerytalnych. Praktyka tworzenia funduszy powi Niekwalifikowane plany odroczonego wynagrodzenia kierownictwa erniczych mających finansować zobowiązania do świadczeń emerytalnych budzi kontrowersje. Na przykład w przypadku postępowania upadłościowego, które szeregowym pracownikom odbiera dochody (zob. koszty zobowiązań przeszłych), fundusze powiernicze są zwolnione z wszelkich roszczeń wierzycieli przedsiębiorstwa. Dzięki temu menedżerowie mogą cieszyć się spokojną emeryturą, nawet jeśli ich zarządzanie przyczyniło się do upadku spółki.