Wynagrodzenia zarządu, ujawnianie

1366

Wynagrodzenia zarządu, ujawnianie

Kwota wynagrodzenia zarządu (w tym pensje, premie, świadczenia dodatkowe, wypracowane świadczenia emerytalne i płatności rozliczane w akcjach) jest przedmiotem zainteresowania stron materialnie zainteresowanych wynikami przedsiębiorstwa i zwykle ujawnia się ją w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Międzynarodowe standardy rachunkowości uznają kierownictwo przedsiębiostwa za stronę powiązaną i na tej podstawie wymagają odpowiednich ujawnień. Szczegółowość tych ujawnień może się różnić w poszczególnych krajach. W Stanach Zjednoczonych, amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wymaga indywidualnego ujawnienia pakietów wynagrodzeń pięciu czołowych członków kadry kierowniczej (prezesa zarządu i najwyżej opłacanych menedżerów). W krajach UE przykłada się większą uwagę do poufności oraz prawa do zachowania prywatności. Ujawnień indywidualnych wymaga Giełda Papierów Wartościowych w Londynie, podczas gdy wiele krajów Europy kontynentalnej nakłada obowiązek ujawniania łącznego pakietu wynagrodzeń zespołu zarządzającego.