Niedobory podatkowe

1612

Niedobory podatkowe (żargon)

Szacunkowa różnica pomiędzy sumą podatków, które powinny zostać zapłacone, a kwotą faktycznie wpłaconą w terminie. Rządy stosują niezależne mierniki działalności gospodarczej do oszacowania przybliżonego poziomu wpływów podatkowych, a następnie porównują go z wpływami rzeczywistymi. Choć powstanie części niedoborów można wyjaśnić uchylaniem się od zobowiązań podatkowych i zarządzaniem zobowiązaniami podatkowymi, to jednak może ono być również skutkiem uzasadnionego odmiennego rozumienia zobowiązań podatkowych przez podatników.

Niedobory podatkowe

Ściągalność podatków zazwyczaj rośnie, gdy fundamentalna reforma podatkowa zdecydowanie upraszcza skomplikowany system podatkowy. Tymczasem władze podatkowe energicznie ścigają większość zalegających z podatkami, chcąc w ten sposób wywrzeć zdrowy nacisk na podatników.