Nieopodatkowane papiery wartościowe

988

Papiery dłużne emitowane przez administrację rządową (władze gminy, regionu, stanu), których odsetki, zgodnie z prawem podatkowym, są zwolnione z podatku dochodowego. Ten wyjątek od normalnej polityki ściągania podatków od dochodów finansowych ma na celu zachęcanie oszczędzających do inwestowania w słuszną sprawę, jaką jest finansowanie wydatków rządowych. Z powodu arbitrażu dochód przed opodatkowaniem z takich papierów wartościowych jest zwykle równy dochodowi po potrąceniu podatku w przypadku instrumentów podlegających opodatkowaniu.