Wartość narażona na ryzyko dla nieruchomości

1023

Wartość narażona na ryzyko dla nieruchomości

Skomplikowana miara używana przez inwestujących w nieruchomościkomercyjne w celu określenia ryzyka związanego z wahaniami ich wartości. Jest to próba precyzyjnego zdefiniowania ryzyka w następującej postaci: „Jesteśmy na x% pewni, że nie stracimy więcej niż P euro w czasie T z powodu ryzyka, na które jesteśmy narażeni w związku z inwestycją w tę nieruchomość”. Modelem jest metodologia value at risk („wartość narażona na ryzyko”) wykorzystywana w mierzeniu ekspozycji na ryzyko rynkowe. Narażona na ryzyko wartość nieruchomości uwzględnia założenie, że w każdej nieruchomości są „wbudowane” realne możliwości dalszych zmian w przyszłości.

Wartość narażona na ryzyko dla nieruchomości