Niepełny pakiet

1013

Liczba akcji mniejsza od normy lub minimum – zwykle od pełnego pakietu wynoszącego 100 akcji – dopuszczalna przez regulamin obrotów giełdowych. Obrót niepełnymi pakietami jest droższy ze względu na wyższe prowizje. Z powodu wymaganego minimum 100 akcji akcje często się dzieli tak, by zachowały przedział cenowy osiągalny (np. 25–50 dolarów za akcję) dla inwestorów detalicznych.