Niestandardowa opinia z badania sprawozdania finansowego

1483

Niestandardowa opinia z badania sprawozdania finansowego

Opinia odbiegająca od przyjętej za standard opinii bez zastrzeżeń z badania sprawozdania finansowego (stwierdzającej – przede wszystkim – że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone są w sposób prawidłowy i rzetelny oraz zgodny z obowiązującymi standardami rachunkowości). Możemy wyróżnić następujące wersje niestandardowej opinii z badania sprawozdania finansowego:

  • Opinia biegłego rewidenta z podkreśleniem dyskusyjnych kwestii (nie stanowiących zastrzeżeń do opinii)
  • Opinia biegłego rewidenta z zastrzeżeniem
  • Zrzeczenie się wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym
  • Negatywna opinia z badania sprawozdania finansowego

Opinie niestandardowe są z natury rzadkie, ponieważ celem badania sprawozdania finansowego jest uzyskanie opinii bez zastrzeżeń, zapewniającej rynki kapitałowe o rzetelności i dokładności przekazywanych im informacji. Tym niemniej, ewentualność wystawienia opinii niestandardowej stanowi poważną sankcję, podkreślającą powagę obowiązków pełnionych przez biegłego rewidenta.