Rachunkowość wartości wbudowanej

1389

Rachunkowość wartości wbudowanej

Wszelkie metody księgowości wykazujące ekonomiczną wartość firmy w wysokości aktywowanej nadwyżki wartości bieżącej netto przyszłych zysków, nad wartością księ- gową pozycji w bilansie. Choć praktyka ta jest sprzeczna z zasadą ostrożnej wyceny, bywa tolerowana w pewnych okolicznościach. Przykładowo, niektóre standardy rachunkowości dopuszczają ją w przypadku ubezpieczycieli na życie, posiadających portfel ubezpieczeń emerytalnych lub polis ubezpieczeniowych na życie. Ponieważ metody aktuarialne pozwalają na wiarygodne oszacowanie przyszłych zysków, niektórzy argumentują, że rzetelny obraz firmy ubezpieczeniowej powinien takie zyski odzwierciedlać – bowiem ze względu na ich umowny charakter, można co do ich osiągnięcia mieć zadowalającą pewność.