Przepisy przejściowe (do nowych standardów rachunkowości)

1309

Przepisy przejściowe (do nowych standardów rachunkowości)

W celu ułatwienia przedsiębiorstwom dostosowania się do nowych standardów rachunkowości, czasem wprowadza się tzw. okres przejściowy umożliwiający firmom „łagodne przejście” na nowe wymogi sprawozdawcze. W szczególności, przedsiębiorstwa nie muszą wówczas dokonywać zmian retrospektywnych w poprzednich okresach sprawozdawczych, które mają tendencje do rodzenia komplikacji. Takie ułatwienie jest szczególnie ważne ze względu na globalne ujednolicanie standardów sprawozdawczości pod egidą MSSF. Wpływ i charakter postanowień przejściowych muszą być ujawnione w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Patrz również zmiany stosowanych zasad rachunkowości.