Obcinanie dywidend

1046

Obcinanie dywidend (żargon)

Ograniczanie wypłat dywidend, obcinanie części, kiedy firmy nie stać na to, aby utrzymać poprzedni poziom wypłat. Z jednej strony jest to dobre posunięcie, gdy brakuje gotówki (ponieważ akcjonariusze nie mają prawa otrzymywania stałej dywidendy), lecz z drugiej strony odbija się to negatywnie na cenie akcji, ponieważ sygnalizuje to ewentualne przyszłe kłopoty.

Obcinanie dywidend