Licencjonowany analityk finansowy

1198

Licencjonowany analityk finansowy to uznawany na całym świecie standard wykształcenia, kompetencji i etyki zawodowej w zakresie analizy finansowej – szczególnie wyceny instrumentów kapitałowych. Choć w analizie finansowej może specjalizować się zarówno księgowy, bankowiec, jak i posiadacz tytułu MBA, tytuł licencjonowanego analityka finansowego tchnie profesjonalizmem. Tytuł ten zdobywa się po zaliczeniu serii rygorystycznych egzaminów organizowanych pod patronatem Stowarzyszenia na rzecz Badań i Zarządzania Inwestycjami (Association for Investment Management and Research) – międzynarodowej organizacji non-profit skupiającej w 2005 roku ponad 77 000 członków w 90 krajach.

Kolejną organizacją dyplomowanych analityków finansowych jest Centre for Financial Market Integrity, wspierające silniejsze rynki kapitałowe poprzez podwyższone normy w zakresie profesjonalizmu i etyki. Licencjonowani analitycy finansowi pracują zazwyczaj jako analitycy papierów wartościowych, w  branżach związanych z oceną (analizą) papierów wartościowych.