Okrojony rachunek kosztów

1455

Okrojony rachunek kosztów (żargon)

Rachunek kosztów, który pomija niektóre lub wszystkie figurujące w dziennikach księ- gowania w cyklu pomiędzy zakupem surowców a sprzedażą wyrobów gotowych. Jest to sposób upraszczania wyceny zapasów w zarządzaniu zapasami systemem dokładnie-na- -czas, w którym szybkie przetwarzanie surowców eliminuje zapasy pośrednie. Zamiast śledzić koszty krok po kroku (koszt surowców – produkcji w toku – wyrobów gotowych – sprzedanych towarów), system działa wstecz „okrawając” z cyklu te koszty, które nie zostały zaksięgowane w dziennikach. W szczeg