Opinia z badania sprawozdania finansowego bez zastrzeżeń

1426

Opinia z badania sprawozdania finansowego bez zastrzeżeń

Opinia biegłego rewidenta poświadczająca bez zastrzeżeń, że sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa w sposób dokładny i rzetelny przedstawia jego sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Aby opinia taka mogła zostać wydana, przedsiębiorstwo musi spełnić cztery następujące kryteria:

  1. sprawozdanie finansowe musi być sporządzone zgodnie z zasadą ciągłości (aby ich odbiorcy nie zostali wprowadzeni w błąd przez fałszywe porównania);
  2. księgi muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości;
  3. wszystkie istotne transakcje muszą być w pełni ujawnione;
  4. sprawozdanie finansowe powinno przedstawiać „prawidłowy i rzetelny” obraz przedsiębiorstwa, odzwierciedlający istotę jego działalności gospodarczej.

Większość sprawozdań finansowych uzyskuje opinie bez zastrzeżeń. Ponieważ podstawowym celem ich badania jest upewnienie użytkowników (banków i inwestorów) o ich rzetelności, zarząd generalnie stosuje się do zaleceń biegłego rewidenta, mimo pokus do kamuflowania niekorzystnych faktów. Porównaj z opinią z badania sprawozdania finansowego z zastrzeżeniem.