Organizacja samoregulacyjna

1469

Organizacja samoregulacyjna

Jedna z działających w brytyjskim sektorze usług finansowych organizacji (o charakterze spo- łecznym lub ustawowym) podlegających własnemu nadzorowi. Pięć głównych takich organizacji obejmuje:

  • Związek Papierów Wartościowych (Securities Association)
  • Organizację ds. Regulacji Zarządzania Inwestycjami (Investment Management Regulatory Organisation)
  • Związek Brokerów Kontraktów Terminowych Futures (Associate of Futures Brokers Dealers)
  • Związek Pośredników Finansowych (Financial Intermediaries)
  • Organizacja ds. Regulacji Działalności Menedżerów i Brokerów (Managers and Brokers Regulatory Organisation)

Podstawą logiczną samoregulacji jest fakt, iż ludzie są w stanie narzucić sobie odpowiednią dyscyplinę, ponieważ mają najlepszą wiedzę w przedmiotowym temacie i żywotny interes w utrzymaniu reputacji. Tym niemniej, istnieje również konflikt interesów, u któ- rego podstaw leży instynkt samozachowawczy. Ponieważ oczekiwania społeczne domagają się bardziej rygorystycznego, bezstronnego i niezależnego nadzoru, organizacje samoregulacyjne tracą na znaczeniu.