Przekroje (żargon rewidentów)

1490

Przekroje (żargon rewidentów)

Stosowana w badaniu sprawozdań finansowych procedura, w której śledzi się przebieg transakcji na całej drodze księgowania, począwszy od jej zainicjowania, przez etapy przetwarzania informacji, do momentu ujęcia w sprawozdaniu finansowym. Na tę szczegółową procedurę składają się rozmowy z pracownikami, którzy faktycznie dokonywali wpisów, obserwacja tych pracowników, badanie wykorzystanych i sporządzonych dokumentów, analiza transakcji oraz porównanie dokumentacji pomocniczej z dokumentacją księ- gową. Takie przekrojowe badania pozwalają rewidentom potwierdzić istnienie i skuteczność kontroli wewnętrznej. Choć pochłaniają one sporo czasu, są też jedną z najdokładniejszych procedur badania dokumentacji finansowej.

Przekroje