Ostrzeżenie dotyczące wyników

1417

Ostrzeżenie dotyczące wyników

Podane do wiadomości publicznej ostrzeżenie, że wyniki kwartalne prawdopodobnie będą gorsze od oczekiwanych, np. ze względu na istotny nieprzewidziany trend, trudne warunki rynkowe, czy wzrastające koszty. Zazwyczaj na wieść taką ceny akcji idą w dół. Procedury i wymogi zwią- zane z ostrzeżeniami dotyczącymi wyników są ściśle regulowane przez organy nadzorujące rynek giełdowy, tak by ostrzeżenia nie stały się narzędziem manipulacji cenami akcji.

Ostrzeżenie dotyczące wyników