Papierowy zysk

2342

Papierowy zysk (żargon)

Zysk rachunkowy wynikający np. z korekty bilansu lub aktualizacji wyceny aktywów, lecz nie mający istotnego związku z generowaniem środków pieniężnych. Przykładowo, odpis księgowej wartości firmy (np. z powodu uprzedniego zawyżenia wartości aktywów w transakcji niezbyt przyjaznego nabycia) znacznie zmniejszy kapitał własny przedsiębiorstwa, nie mając przy tym wpływu na poziom środków pieniężnych. Takie rozumowanie skłoniło Jozefa Strausa, dyrektora generalnego JDS Uniphase Corp, do skomentowania rekordowej kwartalnej straty jego spółki wynoszącej 40 miliardów USD, jako „straty papierowej” (cytat z „McLean’s Magazine”, 6 sierpnia 2001).

Zyskiem papierowym może być również niezrealizowany zysk kapitałowy lub przyrost wartości aktywów finansowych, co do realizacji którego nie ma całkowitej pewności. Przykładowo, można powiedzieć: „Na papierze, przedsiębiorstwo odnotowało zysk w wysokości XXX zł, w wyniku zwyżki wartości akcji o Y%”. Patrz również jakość zysku.

Papierowy zysk