Przekroczenie kosztów (projektu)

1369

Nieprzewidziane koszty przekraczające budżet, niezbędne do realizacji projektu lub nakładów inwestycyjnych. Przekroczenie budżetu przynosi dwa skutki. Po pierwsze, firma osiągnie niższy zwrot na inwestycji, gdyż przewidywane zyski zostaną osiągnięte przy udziale kosztów wyższych niż planowano. Po drugie, jeśli wymogi co do finansowania nie zostaną spełnione, nad firmą zawiśnie ryzyko, że projekt nie zostanie dokończony. Niemożność realizacji budżetu zazwyczaj prowadzi do spadku wartości (niedokończony projekt ma niższą wartość niż jego poszczególne elementy) i  do nacisków ze stron finansujących projekt, aby „skończyć to, co zaczęto”. Ryzyko przekroczenia kosztów powinno zostać zawarte w budżecie w formie rezerwy.