Pełnomocnik

925

Osoba wyznaczona do reprezentowania innej strony. Na przykład makler giełdowy może być pełnomocnikiem posiadającym akcje na swoje nazwisko w imieniu klienta. Może to służyć ukryciu tożsamości klienta, ale najczęściej pełnomocnika wyznacza się dla zwykłej wygody i ułatwienia obrotu papierami wartościowymi. Patrz również instrumenty na okaziciela.