Pieniądz jako miara

1539

Pieniądz jako miara

Prosta, lecz często zapominana prawda, że pomiary księgowe dokonywane są przy pomocy jednej tylko miary: pieniądza. W rachunkowości opartej na koszcie historycznym, pomiary te są dodatkowo (znacznie) ograniczone do transakcji wymiany towarów i usług na warunkach rynkowych. Oczywiście pieniądz to nie wszystko. Ale księ- gowi, nawet mając tego świadomość, wciąż karmią nas swoimi danymi księgowymi (na myśl przychodzi mądre polskie przysłowie, że „lepsze jest wrogiem dobrego”). Koncepcja pomiaru pieniądzem opiera się na przekonaniu, że w dłuższym okresie wymiana mierzy większość, choć może nie wszystkie, aspekty rzeczywistości finansowej w konkurencyjnej gospodarce wolnorynkowej. Choć liczą się również inne rzeczy, pomiar pieniądzem jest najlepszym punktem wyjścia, nawet jeżeli na tym świat się nie kończy. Patrz również zrównoważony system oceny wyników i wartość subiektywna.

Pieniądz jako miara