Przejrzystość kosztów/zaopatrzenia

1515

Przejrzystość kosztów/zaopatrzenia

Zdolność nabywców do wyraźniejszego postrzegania związku pomiędzy kosztami a ceną, dzięki dostępowi do informacji porównawczych o jakości produktów, ofercie usług i solidności dostawców. W efekcie następuje intensyfikacja konkurencji, utrudniająca sprzedawcom narzucanie wyższej marży, nawet za nazwę marki.

Przejrzystość kosztów zaopatrzenia

Większość konsumentów, ze względu na ograniczenia czasowe, brak rozeznania i brak możliwości porównań, normalnie gotowa jest zapłacić cenę odzwierciedlającą postrzeganą „wartość”. To z kolei umożliwia sprzedawcom czerpanie zysków przez wykorzystanie marki i sprzedaży relacyjnej. Przejrzystość kosztów szczególnie ułatwia e-handel, który umożliwia bezpośrednie i niedrogie przetwarzanie informacji i transakcji. Możne on radykalnie zmienić relacje pomiędzy nabywcami a sprzedawcami – nabywcy mogą zacząć odnosić wartość produktu do kosztów sprzedającego, nawet jeżeli opierają się tylko na porównaniu konkurencyjnych ofert. Przejrzystość kosztów jest dla dostawców silnym bodźcem do innowacji, ponieważ nabywcy są skłonni zapłacić więcej za nowe i wyróżniające się produkty