Wyszukiwanie danych (żargon zawodowy)

1567

Wyszukiwanie danych

Wykorzystanie skomputeryzowanych baz danych i połączeń intranetowych w celu wyłowienia z systemu księgowego określonych danych na potrzeby systemu informacji zarządczej. Przykładowo, dyrektor finansowy zażądać może informacji na temat sprzedaży produktu XYZ w okresie ABC na terenie RST. Wyszukiwanie danych może również służyć uzyskiwaniu dostępu do plików klientów oddalonych geograficznie, w celu scentralizowania obsługi klientów i monitorowania sytuacji w całej spółce. Technologia informatyczna umożliwiająca wyszukiwanie danych jest w stanie skompletować żądane informacje i wyświetlić je na ekranie komputera.

Wyszukiwanie danych