Planowanie zasobów przedsiębiorstwa

1354

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa

Pakiet oprogramowania komputerowego wspierający w szerokim zakresie działalność przedsiębiorstwa – zaopatrzenie, produkcję, finanse, logistykę i zasoby ludzkie. Te skomplikowane systemy opracowywane są przez producentów oprogramowania takich jak SAP, Oracle, PeopleSoft czy Baan. Istotną ich cechą jest korzystanie z baz danych, umożliwiające integrację różnych funkcji w celu usprawnienia procesów i osiągnięcia optymalnej efektywności działania. Wpływ zastosowania ERP na finanse przedsiębiorstwa jest zróżnicowany: duża inwestycja w moc obliczeniową oraz wartości niematerialne (oprogramowanie wraz z jego zainstalowaniem) przynoszą zwrot w postaci zwiększonej marży zysku i zredukowanego zapotrzebowania kapitałowego. Jednym z przykładów możliwości zastosowania systemu ERP jest zarządzanie zapasami w systemie „dokładnie na czas”. Obecnie znaczącą konkurencją dla ERP są tań- sze, internetowe systemy komputerowe, które zastępują złożone i kosztowne aplikacje klasy PC standardowymi przeglądarkami umożliwiającymi przetwarzanie danych na serwerach.