Podatki od wynagrodzeń

1337

Podatki od wynagrodzeń

Są to podatki naliczane od łącznej kwoty wypłacanych przez przedsiębiorstwo wynagrodzeń. W większości krajów podatki te zasilają fundusze ubezpieczeń społecznych (chorobowych, od inwalidztwa, emerytalnych itp.) – w oparciu o założenie, że pracownicy i pracodawcy powinni łożyć na usługi, z których będą w przyszłości korzystać. Również rządy są zwolennikami podatków od wynagrodzeń, ponieważ łatwo je ściągnąć (brak skomplikowanych kalkulacji i odliczeń u źródła eliminuje wiele związanych ze ściągalnością problemów). Podatki od wynagrodzeń mają jednak ten ekonomiczny skutek, że zniechęcają pracodawców do zatrudniania pracowników i płacenia wysokich wynagrodzeń. Jeżeli podatki te są krańcowo wysokie (powyżej 10–20%), powodują uaktywnienie się szarej strefy