Kultura maskowania

księgowość

1446

Kultura maskowania  (żargon księgowy)

Występująca w większości organizacji tendencja do bagatelizowania, ignorowania lub (co gorsza) ukrywania informacji niepomyślnych, przy jednoczesnym akcentowaniu informacji korzystnych. Przy pomiarze konkurencyjności wyników, system sprawozdawczy funkcjonujący w takim środowisku traci swą kontrolną rolę, która powinna polegać na rozpoznawaniu, sygnalizowaniu i korygowaniu popełnionych błędów. Karmienie się złudzeniami może również rozbudzić arogancję, niwecząc szanse na wyciągnię- cie wniosków i uzdrowienie sytuacji. Choć mówi się, że podejście takie jest szczególnie charakterystyczne dla kultury japońskiej, należy raczej przyjąć, że jest to po prostu nieodłączna cecha natury ludzkiej. Patrz również demaskatorzy.