Poza ceną

966

Sytuacja, w której cena danego papieru warto- ściowego jest niekorzystna dla kupującego lub sprzedającego opcję, w zależności czy jest to opcja sprzedaży, czy kupna. Na przykład opcja kupna (czyli prawo zakupu) akcji po cenie 50 dolarów jest „poza ceną”, jeśli akcje są w obrocie po cenie niższej niż 50 dolarów, ponieważ nie ma wartości wewnętrznej przy realizacji (inwestor kupiłby akcje taniej, kupując je na rynku). Z kolei gdyby chodziło o opcję sprzedaży (czyli prawo sprzedaży) po 50 dolarów, byłoby to „w cenie”, ponieważ posiadacz mógłby zarobić na różnicy między ceną bazową a wartością rynkową papieru wartościowego.