Pozew zbiorowy akcjonariuszy

959

Pozew – zwykle przeciw kierownictwu, zarządom, bankom lub biegłym rewidentom – w  imieniu zbiorowych interesów niezadowolonych akcjonariuszy. Są one częstsze w USA, gdzie środowisko prawnicze jest nastawione na procesowanie się. Dwa często spotykane typy pozwów przeciw biegłym rewidentom dotyczą nieskutecznego audytu, zwłaszcza jeśli firma ogłosi upadłość po otrzymaniu pozytywnej opinii audytora, oraz za fałszywe oświadczenia w pierwotnych ofertach publicznych, zwłaszcza w przypadku załamania cen akcji po ich wejściu na giełdę.