Manipulowanie rynkiem – Spekulowanie na rynku

1056

Próba sztucznego wpływania na rynek akcji lub oszukiwania go w celu osiągnięcia zysków. Taka manipulacja może odbywać się za pomocą informacji (np. poprzez szerzenie fałszywych pogłosek) lub wpływania na obroty (np. monopolizowanie rynku). Praktyki tego typu są nielegalne i/lub nieetyczne na większości regulowanych rynków giełdowych. Podobnie jak inne nadużycia, takie jak np. przekazywanie i wykorzystywanie informacji niejawnych, podważają ogólne zaufanie inwestorów do rynków finansowych.

Manipulowanie rynkiem - Spekulowanie na rynku