Prawo do przedmiotu zabezpieczenia

985

Prawo do przedmiotu zabezpieczenia

Prawo wierzyciela do zabezpieczenia ustanowionego na składniku majątku, egzekwowalne w przypadku niewypłacalności dłużnika. Do czasu uchylenia zabezpieczenia dłużnik pozostaje posiadaczem i użytkownikiem danego składnika aktywów, przy czym musi przestrzegać umowy zabezpieczenia. Prawo do przedmiotu zabezpieczenia to ogólna kategoria, obejmująca różne instrumenty prawne.

Prawo bankowe

Początkowo zabezpieczenie było utożsamiane z transferem własności, np. bank posiadał w skarbcu weksle, udokumentowane tytuły prawne, złoto itp. W ten sposób proces rejestracji pozwolił na zabezpieczenie aktywów, które mogłyby zostać zatrzymane przez pożyczkobiorcę do wykorzystania w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub ich innego zużytkowania.