Produkcja w toku

2451

Produkcja w toku

Kategoria zapasów obejmująca niedokończone produkty lub usługi, które w trakcie cyklu operacyjnego przekształcą się w wyroby gotowe lub usługi. Produkcja w toku to inwestycja nie zakończona: włożone w nią pieniądze są zamrożone na „ziemi niczyjej”, gdzieś między materiałami i surowcami, a wyrobami gotowymi:

Produkcja w toku

Z punktu widzenia kredytodawcy, produkcja w toku przedstawia najmniej pożądaną formę zapasów. Materiały i surowce można zwrócić dostawcy lub sprzedać hurtem, wyroby gotowe zbyć na rynku; podczas gdy produkcja w toku nie ma dla nikogo istotnej wartości. W przypadku likwidacji przynosi ona najmniej środków pieniężnych, w związku z czym zazwyczaj musi być finansowana z własnych zasobów kapitału obrotowego przedsiębiorstwa.