Rada Sprawozdawczości Finansowej (Wielka Brytania)

1616

Rada Sprawozdawczości Finansowej (Wielka Brytania) – Financial Reporting Council (UK) – FRC

FRC to niezależny organ nadzorujący przestrzeganie standardów rachunkowości w Wielkiej Brytanii, zajmujący się sprawozdawczością finansową, badaniem sprawozdań finansowych i nadzorem właścicielskim. Historia FRC sięga 1990 roku. W roku 2004, w wyniku reform, Rada przejęła funkcje pełnione poprzednio przez Fundację Rachunkowości. Jej szerokie uprawnienia oparte są na przekonaniu o potrzebie spójnych działań wynikającej z nieodłącznych powiązań pomiędzy zagadnieniami sprawozdawczości finansowej, badania sprawozdań finansowych, nadzoru właścicielskiego i kompetencji księgowych. Organ podległy FRC – Rada Profesjonalnego Nadzoru, koncentruje się na badaniu sprawozdań finansowych. Patrz również Ustawa Sarbanes-Oxley.

Rada Sprawozdawczości Finansowej