Kontynuacja działalności

1499

Kontynuacja działalności

Możliwość stałego prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej dzięki wykazywaniu rentowności w długim okresie lub dostępowi do kapitału. Możliwość kontynuacji działalności ma dla przedsiębiorstwa dwojakiego rodzaju istotne implikacje:

  1. Finansowe: zapewniona jest ciągłość cyklu operacyjnego, co z kolei umożliwia zatrudnianie pracowników i uzyskiwanie kredytu kupieckiego od dostawców, a także motywuje dłużników do spłaty należności – jeżeli chcą w przyszłości dalej kupować towary (ponieważ przedsiębiorstwo kontynuujące działalność zazwyczaj aktywnie ściąga należności).
  2. Księgowe: jeżeli można mieć uzasadnioną pewność co do kontynuacji działalności, sprawozdanie finansowe może zostać sporządzone w oparciu o założenie kontynuacji działalności, które z kolei uzasadnia wycenę przy założeniu kontynuacji działalności. W takiej sytuacji, podstawowe zasady rachunkowości pozwalają na stosowanie zasady kosztu historycznego w stosunku do aktywów trwałych (w przypadku zagrożenia kontynuacji działalności, należałoby stosować wartość likwidacyjną).