Produkty uboczne, rozliczanie w rachunkowości

1839

Produkty uboczne, rozliczanie w rachunkowości

Produkt uboczny jest dodatkowym wynikiem procesu produkcji. Można go sprzedać, lecz jego cena w porównaniu z wartością sprzedaży produktu głównego będzie stosunkowo niska. Ponieważ wchodzące w grę kwoty są nieistotne, zwykle nie warto przypisywać kosztów do produktów ubocznych. Nawet wycena zapasów produktów ubocznych może nie być warta zachodu. Inaczej jest w przypadku pruduktów łącznych, gdzie podejmuje się próby rozliczenia kosztów wspólnych na produkty po ich rozłączeniu na odrębnych etapach produkcji. Produkty uboczne mogą być albo wyceniane według ich wartości sprzedaży netto w produkcji (wówczas ujmuje się je w zapasach) lub ujmowane w momencie sprzedaży (wówczas nie ujmuje się ich w zapasach). Ta druga metoda jest bardziej odpowiednia, gdy wartość takich produktów jest nieznana lub minimalna.