Promocyjne oprocentowanie

774

Promocyjne oprocentowanie

Oprocentowanie znacznie niższe od stóp rynkowych, stanowiące zachętę do zaciągnięcia kredytu, na który w krótkim czasie dłużnika będzie stać. Następnie, po promocyjnym okresie 1–2 lat, oprocentowanie zostanie ustalone na normalnym poziomie. Promocyjne oprocentowanie było typową cechą wielu hipotecznych kredytów sektora subprime, gdy w USA formowała się bańka nieruchomościowa. Mechanizm ten można było uzasadnić tym, że dzięki niemu ludzie stawali się po raz pierwszy właścicielami nieruchomości, co bez promocji byłoby niemożliwe. Poza tym dopóki trwała hossa na rynku nieruchomości, dopóty klient zyskiwał na wzroście ceny swojego domu. Promocyjne oprocentowanie narażało jednak kredytobiorców na „szok odsetkowy” po ustaleniu oprocentowania na standardowym poziomie (lub nawet na poziomie wyższym, ponieważ bank chciał odbić sobie koszt wcześniejszego dotowania kredytu). Po pęknięciu bańki na rynku mieszkaniowym wiele takich kredytów przestano spłacać.