Materiały i surowce

2760

Materiały i surowce

Zapasy, które zostaną wykorzystane w procesie produkcji. Przykładowo, w skład materiałów i surowców producenta samochodów wchodzić może stal, szkło, części samochodowe i farba. Materiały i surowce stanowią pierwszy etap w trzystopniowej klasyfikacji zapasów:

Materiały i surowce

Materiały i surowce są niezwykle istotne dla utrzymania ciągłości procesu produkcji. Brak nawet jednej części składowej może spowodować zatrzymanie produkcji, co jest rzeczą niezwykle kosztowną. Źródłem finansowania materiałów i surowców jest często kredyt kupiecki udzielony przez dostawców. Dostawcy są skłonni „dołożyć się” do inwestycji w aktywa bieżące swojego odbiorcy w celu utrzymania cyklu operacyjnego. W sytuacjach podbramkowych, gdy w wyniku nadmiernych zakupów poziom materiałów i surowców stał się zbyt wysoki, przedsiębiorstwo może – w celu przywrócenia równowagi – próbować zwrócić zakupione rzeczy dostawcom. Nie odnosi się to jednak do produkcji w toku, ponieważ dostawca nie mógłby odsprzedać półproduktów. Konieczne jest finansowanie ich z innych źródeł – najczęściej z kapitału obrotowego nabywcy.