Uśrednianie kosztów (żargon)

1448

Uśrednianie kosztów

Każda metoda rachunku kosztów, która wykorzystuje ogólne średnie wartości do równomiernego przypisania kosztów do poszczególnych obiektów kosztów (np. ośrodków kosztów, produktów lub usług), chociaż koszty faktycznie ponoszone są w sposób niejednolity. Choć podejście takie może spowodować wzajemne subsydiowanie ośrodków kosztów, jest ono stosowane ze względów praktycznych, dla uproszczenia pomiaru kosztów. Porównaj z rachunkiem kosztów działań, który zapewnia dokładniejszy pomiar faktycznego zużycia zasobów. Patrz również wygładzanie kosztów.